Russia: SUV vs Sedan

Russia: SUV vs Sedan

Russian drivers.
Video Rating: 4 / 5

8 thoughts on “Russia: SUV vs Sedan

  1. Nguyên Nguyên

    Chiếc SUV vượt ẩu ko được, tính nhập vào hàng lại, nhưng bị chiếc Sedan
    cản, thế là cay cú. báo chù :))

Comments are closed.